Home | CV | Links | Madrugada | Adagio | Zakformaat XL | Muziek | Een rustig moment | James Brown R.I.P | Het incident en de perceptie | Fluweel | Toneel | Voor Mariette | 2006 | De auditie | Trut | Leonardo | Het haar van de hond | Confidenties | Aanklacht | Voorjaarsstorm | Het debuut | Scharrelkippen | Misselijk | Grand Cru | Willy | Mirakel | Zappa | 2005 | Engel | Cactusfestival 2004 | Gastheer | File | Zot | Graffiti | Agressie | Gastenboek | Amuse Gueules | Freundin | Gemis | Blankenberge | Dagboek | Schoon | Nostalgie | Protestbrief | Koot en Bie | Herfst | Jasper | 2004 | Voor haar | Topsport | Eerlijk | Slagveld | I.M. : Johnny Cash | Dood | Het proces | Wolfslam | Afscheid | Verkiezingen | Stilstand | Lieg | Jeugdliefdes | De fluit | Sprot | Dilemma | De plekke | Programmaboekjes | Regisseren | 2003 | Brugge 2002 | Vrouwen | Roest | Ongemakken | Piercing | Koe | Onmacht | Prettig gestoord | Huwelijk | De vrouw | Werk | Roken | Stadswandeling | Zij | Ma Beautée | Bezetting | Bezoek | Verjaardagsfeest | Valentijn | Schuldgevoel | Reünie | Stigmata | Rust | Musicals | Cactusfestival | Bejaardenhuis | Erotiek | Vernissage | Zomerliefde | Band | Afspraken | Angst | Brief | Nacht van het boek | Bejaardenbond | Poëzie | Poëzie 2 | Poëzie 3 | Poëzie 4 | Poëzie 5 | Poëzie 6 | Poëzie 7 | Inleidingen 2002 | Inleidingen 2003 | Inleidingen 2004 | Inleidingen 2005 | Inleidingen 2006

Die morgen op het web...

Confidenties

Confidenties aan een burgervader. 

 

Gastenboeken van Burgemeesters zijn doorgaans een saaie bedoening. Enerzijds heb je de kontlikkers die de burgemeester via zijn gastenboek de hemel in prijzen, anderzijds heb je de misnoegden die via datzelfde gastenboek de burgemeester op zijn nummer willen zetten.

 

Op een bepaald moment dacht ik bij mezelf, wat als ik nu eens als onpartijdig burger het één en het ander in dat gastenboekje pleur? Naar aanleiding van een toevallige ontmoeting op het Cactusfestival met Dhr Moenaert pleegde ik een eerste schrijven.

 

 

Geachte Heer Burgemeester, 
 
Na een kortstondige studie ben ik tot de constatering gekomen dat u een nefaste invloed hebt op mijn persoon. Eerst jaagt u tijdens het cactusfestival, via uw nauwelijks te stuiten traktatiedrang, mijn promille naar onaanvaardbare hoogtes terwijl u mij even later, via
deze website, in de armen van ene Robert Parker drijft die mij van de weeromstuit aanzette tot consumptie van drie flessen ‘Di Majo Norante Apianae (2002)’ per dag. Dat mijn motoriek dientengevolge veel van zijn stevigheid heeft ingeboet zult u onwaarschijnlijk begrijpen! 
Gelieve dan ook per kerende en in het belang van elke bezoeker op deze schitterende site een link op uw site aan te brengen die verwijst naar één of ander landelijk ontmoetingspunt van de AA vereniging. 
 
Gelieve te aanvaarden, heer Burgemeester, mijn groet. 
Ondertussen verblijf ik, 
‘müledroenke’ 
urbain.

 

 

Onze burgervader bleek een beleefd man te zijn want hij stuurde mij een antwoord.

 

 

Urbain 
Ik wens hierbij te laten notuleren dat ik elke verantwoordelijkheid afwijs met betrekking tot uw torenhoog alcoholprobleem. Vooreerst moet u bevestigen dat u alpain-loos en dus onherkenbaar op cactus rondzwierf! Ik was bijgevolg niet verwittigd. 
Voor mij is het duidelijk dat de studie, die u blijkbaar liet uitvoeren en waarnaar u verwijst, té kortstondig was. Het doet mij denken aan de zogenaamde audit over het concertgebouw: oppervlakkig, vooraf gestuurd, en dus verkeerde resultaten. Op mijn site heb ik enkel Robert Parker aangehaald als het over wijn gaat, omdat alle andere Guide Hachettes mij in het verleden partieel en vluchtig bleken. 
Nergens, maar dan ook nergens heb ik u aanbevolen drie flessen Spaanse erzatz te consumeren. Uw delirium is dan ook volledig op eigen conto te schrijven. Ik hoor trouwens (via onze gemeenschappelijke vriend Antoine, die hier niet wenst vermeld te worden) dat uw probleem niet van vandaag dateert. Een te bruusk afkicken is naar verluidt niet aangewezen. Het zich wentelen in de problematiek en gesprekstherapie lijken mij – in een eerste fase – aangewezen. Als start nodig ik u uit “Guilty” te beluisteren van Randy Newman (Good old Boys – 1974 – Jawel, uw probleem is van alle tijden!). Ook de Bonnie Raitt-versie kan helpen (met de betreurde Lowell George op slide guitar!). 
Ik bedoel enkel dat het betalen van één pint in een plastic-beker op cactus mij niet met alle zonden van Israël mag belasten. Dit is voor mij – die ondertussen heel wat gewoon ben – ondraaglijk. 
Ik heb terug mijn les geleerd: gedaan met tracteren! 
Patrick

 

 

Dergelijk schrijnend gebrek aan verantwoordelijkheidszin kon ik natuurlijk niet aan mij voorbij laten gaan en ik diende onze nummer 1 prompt van antwoord.

 

 

Geachte Heer Burgemeester, 
 
Het was natuurlijk te verwachten dat u zich via een reeks vluchtig bijeen gepende notulen volledig zou distantiëren van enige verantwoordelijkheid jegens mijn vloeibare problemen. Uw twijfel aangaande de accuraatheid van mijn studie betreur ik ten zeerste. Ik heb in het verleden al meermaals bewezen in korte tijdspanne tot haarscherpe conclusies te kunnen komen in studies allerhande. Dat de bevoegde instanties mijn aanbeveling om in het concertgebouw ook ligplaatsen te voorzien, teneinde een oplossing te bieden voor de plaag van het steeds verder oprukkend Chronisch Vermoeidheidssyndroom, volkomen naast zich neerlegde heeft dan ook nefaste gevolgen gehad voor deze cultuurtempel. Of dacht u nu echt dat de bescheiden verkoop der jaarabonnementen enkel en alleen te wijten zou zijn aan het muzikaal aanbod aldaar? 
Dat de heer Antoine, de culturele goeroe van Lissewege en omstreken, niet vermeld wenst te worden verwonderd mij geen zier. Dat u zich als redelijk man laat informeren via dergelijke dubieuze kanalen treft mij dan weer mateloos. Het wordt volgens mij hoog tijd dat u zich door uw bevallige secretaresses laat informeren aangaande de handel en wandel van de man in kwestie. Also sprach urbain. 
Uw verwijzing naar ‘Guilty’ van Randy Newman lijkt mij in deze ook geheel misplaatst. Waar de heer Newman duidelijk in de armen van de drank werd gedreven vanwege een slecht lopende relatie overwegen mijn echtgenote en ik een derde kleine!!!  
Laten we gewoon de naakte feiten onder ogen zien, geachte heer Burgemeester. De Palestijnen zullen het misschien graag horen dat u niet met alle zonden van Israël beladen wenst te worden maar aangaande mijn hoppeprobleem kunt u zich toch moeilijk geheel onttrekken aan een ernstige vorm van medeplichtigheid. Het vlees is zwak en u ontpopte zich op Cactus als beenhouwer (weliswaar met plastieken schort). 
In de hoop hierbij het pad geëffend te hebben voor een diepgaande zelfanalyse van uw kant verblijf ik 
 
Geheel op mijn zomers. 
Urbain.
 

PS: Indien u uw dreigement aangaande stopzetting van trakteren uitvoert dan kost dit u in het vervolg 42 stemmen… ik ben namelijk behoorlijk schizofreen!

 

 

Dan gebeurt er iets vreemds. Plots mengt een medeburger zich in de debatten. Dhr. Maurice De Roo zou wel eens aankaarten met welk sujet de burgervader hier had te maken.

 

 

Burgemeester, 
Gelieve bij deze mijn excuses te willen aanvaarden betreffende de uitlatingen van Urbain Alpain. Als braaf maagdelijk jongentje kwam hij indertijd mijn LP's bruiklenen met de nadruk op "bruik" en zo kwam hij niet aan de drank maar ter kennis van aperitief. 
De rest heeft hij zelf in de hand gewerkt. Spijtig voor zijn vrouw allemaal maar niemand had haar ingelicht en ik mocht niet naar de trouw gaan omwille van mijn afkomst??? 
Voor de rest in Brugge.....de matrozen hebben een boot en een haven gevonden. 
groetjes , 
Maurice De Roo.

 

 

Waar moeit die klojo zich eigenlijk mee. Ik stuur van eigens dadelijk een rechtzetting.

 

 

Geachte heer burgemeester, 
 
Waar Dhr Maurice De Roo het lef vandaan haalt om zich in de debatten te mengen is mij een raadsel. Waar ik u, geachte heer burgemeester, nog een lichte vorm van medeplichtigheid in de schoenen schoof aangaande mijn drankprobleem durf ik hier onomwonden te stellen dat deze éminence grise van de Brugse jeanstextiel er ooit de oorzaak van is geweest. Terwijl ik mijn bezoekjes aldaar enkel vanuit muzikaal oogpunt bekeek meende Dhr De Roo mij keer op keer te moeten opgieten met aperitieven die er nimmer om logen. Na elk bezoek vloeide mijn moeizaam opgedane kennis van de muziek volledig weg in een smeuïge poel van porto, martini, bloody mary’s, gin tonics, tequila’s en andere duivelse dranken. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het (n)ooit voorbij zou gaan! 
Helemaal te dolletjes wordt het wanneer Dhr De Roo stelt dat hij niet aanwezig zou zijn geweest op mijn huwelijksfeest. Tijdens het meest ontroerende en intieme moment van het hele gebeuren (binnenkomst en besnijdenis der huwelijkstaart) verstond deze textielbaron het om ladderzat en geheel ongepast de Brabançonne voor zich uit te boeren. Een effort na dewelke hij terstond in coma ging! U zult begrijpen, geachte heer burgemeester, dat de rest van deze historie niet voor publicatie vatbaar is op een familiesite als deze. 
 
Hopende bij deze enkele punten op de (maur)i(ce) te hebben gezet verblijf ik, mij plaatsvervangend de ballen uit de broek schamend!  
 
Urbain Alpain

 

 

De burgemeester gaat zich plots zorgen maken om zoveel schriftelijk geweld op zijn publieke site en ziet zich genoodzaakt mij daarop te wijzen. 

 

 

Beste Urbain, 
Na ons contact op het laatste -overigens spetterende - cactusfestival, 
meteen onze eerste kennismaking,beginnen we mekaar via regelmatige correspondentie wat beter te kennen.Zeer boeiend!Ik geef toe dat ik na lectuur van uw proza,mij ook steeds terughoudender begin op te stellen.Ook onze wederzijdse vriend Maurice bekijk ik stilaan met andere ogen, maar dan in omgekeerde zin: van hem dacht ik dat het veel erger was. Al kan ik uiteraard niet goedpraten dat hij zich op uw huwelijksfeest (meestal een eenmalig en dus belangrijk gebeuren)op duidelijk ongepaste wijze in de belangstelling werkte. En dan nog met de Brabançonne!Gelet op mijn ambt en de brede toegankelijkheid van mijn site en zoals u terecht stelt het familiale karakter ervan, moet ik algemeen oproepen de kwaliteit van de berichten te bewaken (u hoeft dit niet persoonlijk te nemen!). Verder wens ik u een prettige dag toe. 
Patrick

 

 

Ik, op mijn beurt, voel mij verplicht de burgervader van zijn angst voor uit de hand lopende correspondentie te verlossen.

 

 

Geachte heer Burgemeester, 
 
Enerzijds heb ik begrip voor uw twijfel en vrees omtrent de algemene tolerantie tegenover de vorm van onze correspondentie in uw gastenboek maar anderzijds bevestigt die twijfel weer maar eens mijn angstig vermoeden in welk vreselijk keurslijf de politiek zijn werknemers dwingt.  
Loyaal als ik ben beschouw ik de debatten via dit gastenboek dan ook voor gesloten en stel voor om ze, op een later tijdstip, eens te heropenen tussen een gemoedelijke pot en pint! 
 
Voorname groeten, 
Urbain.  
 
PS: Qua kwaliteit, vorm en humor vind ik ze wel ‘uniek’ in uw gastenboek!

 

 

Maanden gaan voorbij als plots de stad Brugge een onduidelijk verbod uitschrijft op het gebruik van zichtbare schotelantennes. Als notoir aandeelhouder van louche zenders die enkel via satelliet te bekijken zijn voel ik het als mijn plicht om naar duidelijkheid te hengelen in deze affaire.

 

 

Zeer geachte Heer Burgemeester, 
 
Kloppen de geruchten als zouden er dienstencheques voorradig zijn ten behoeve van het legaal inhuren van werkloze ingenieurs voor de ontmanteling van schotelantennes of is dit een kwakkel die door de oppositie in het leven werd geroepen teneinde verwarring onder de bevolking te zaaien? In de hoop op enige opheldering per kerende verblijf ik, 
 
in een sfeer van gestoorde ruimtelijke ontvangst. 
 
Urbain Alpain, 
Brugge.

 

 

De burgemeester, die duidelijk in een olijke bui verkeerd, antwoordt hierop prompt.

 

 

Het is nog maar eens bewezen: kloppende geruchten zijn zeldzaam. Neen dus. Mij kwam anderzijds ter ore dat de oppositie dienstencheques in het leven liet roepen ten behoeve van installateurs in bijberoep, die verkeerdelijk ingeplante schotelantennes zouden plaatsen,om uw stadsbestuur in een moeilijk parket te brengen...Daar lopen wij vanzelfsprekend niet in. Wel juist is dat in Brugge geen schotelantennes mogen worden geplaatst, die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.Groeten!

Patrick

 

 

Omdat de burgemeester zich een operatieve ingreep moet laten welgevallen bouw ik even een rustperiode in. Na zijn herstelperiode dien ik Dhr. Moenaert wegens plaatselijke omstandigheden, toch weer om enige opheldering in een moeilijke materie te vragen .

 

 

Geachte Heer Burgemeester, 
 
Ik ben ongelofelijk blij dat u weer helemaal op de been bent want ik zit hier alweer met een kanjer van een vraag waar het onduidelijke antwoorden blijft op regenen. Dat verbod op die zichtbare schotelantennes lijkt me nu geheel duidelijk (de deze van hiernevens deed bijna een attaque toen ze ’t hoorde) maar nu is hier ter plaatse de vraag gerezen of men des zomers nog televisietoestellen op de openbare trottoirs mag plaatsen teneinde in groep naar voetbal, VTM en Focus te kijken. Enfin, een volksbuurt, u kent dat. Waarom er na twaalven altijd zo’n enorme toeloop was richting de zulle van \'dikke Francois\' werd duidelijk toen onlangs bleek dat die over canal+ beschikte. Toen Francois opperde dat het hem en zijn maats om de sport te doen was opperde Imelda Debrez dat er na den twaalven toch geen voetbal meer werd uitgezonden wat toen nog tot hevige polemieken heeft geleid. Enfin, een volksbuurt, u kent dat! Daar ik hier de enige ben die in het bezit is van een computer heeft men mij prompt als verbindingspersoon gebombardeerd tussen onze werkmanswijk en uw diensten. U zou mij dan ook ten zeerste verplichten indien u mij per kerende enige duidelijkheid in deze materie zou kunnen verschaffen. 
 
Gelieve te aanvaarden, Mijnheer de Burgemeester… enzovoort enzoverder…

 

 

Op dit laatste schrijven heb ik nooit een antwoord mogen ontvangen.

Enter supporting content here